<

Zakład Kamieniarski Budny, to firma rodzinna założona 14 lipca 1986 r. przeze mnie - Romualda Budnego i mojego te¶cia Eryka Dawida. Zaczynali¶my od produkcji lastrika, by powoli wchodzić w obróbkę i cięcie granitu. Dzi¶ wraz z synem i zięciem stanowimy trzon zakładu kamieniarskiego, który wyposażony przez lata w wszystkie niezbędne maszyny, produkuje kilkaset nagrobków rocznie. Dlatego dumnie nazywamy się FIRMˇ RODZINNˇ. Nie mogę pomin±ć żony Gabrieli, która spaja wszystko w cało¶ć.

Na terenie Zabrza posiadamy trzy wystawy, na których w ci±głej sprzedaży oferujemy ponad 120 gotowych nagrobków.

Zamieszczone zdjęcia wyposażenia warsztatu w maszyny do produkcji nagrobków, oraz piaskowania liter, tworz± nas wiarygodn± i solidn± firm±.

Dziękuję za zaufanie.

                                      Romuald BudnyNasze punkty
Zabrze, ul. Ptasia 18  Zabrze - Zaborze, ul. Królowej Kingi 8 Zabrze - Kończyce, ul. Paderewskiego 81 
     

Nasz park maszyn